ENKLE LØSNINGER
SATT I SYSTEM
login

Internkontroll-mat (IK-mat)

Internkontroll-mat (IK-mat)

IK-mat permen er en mal som er utarbeidet på bakgrunn av krav i lover og forskrifter og som lett kan tilpasses din bedrift.

Del produktet på
    Antall: Vår pris:  

Internkontroll-mat (IK-mat)

SKU: SKU_1316
Over 5 på lager
2.000,-
Kjøp
Produktinformasjon Tips en venn
 

Internkontroll-mat (IK-mat) system for små og mellomstore serveringssteder 

Alle som selger og frambyr næringsmidler skal ha et IK-mat system med dokumentasjon, som forklarer hvordan bedriften sikrer næringsmidlenes hygieniske kvalitet.

IK-mat permen er en mal som er utarbeidet på bakgrunn av krav i lover og forskrifter og som lett kan tilpasses din bedrift. Ta kontakt om det er behov for hjelp med veiledning og tilrettelegging i din bedrift. 

Verktøyet hjelper daglig leder i å oppfylle pålagte krav. Les mer.

 

Innhold i permen:

Rutine for registrering av temperatur, registrering av temperatur, rutine for nedkjøling, rutine for renhold og desinfeksjon, renholdsplan, registrering av renhold, vedlikeholdsplan, rutine for merking og sporing, rutine for varemottak, registrering av varemottak, rutine for avviksbehandling og korrigerende tiltak, registrering av avvik, plan for internkontrollaktiviteter, organisasjonskart, rutine for dokumentstyring, rutine for skadedyrbekjempelse, rutine for internrevisjon, rutine for hygiene,rutine for tilberedning av mat for matallergikere, rutine for opplæring, skjema for registrering av opplæring, informasjon om viktige punkter for trygg mat, informasjon om internkontroll (egenkontroll), plan for fareanalyse, flytskjema over vareflyten, mal for fareanalyse, risikomatrise, hjelpeskjema til beslutningsprosess, mal på produktbeskrivelse, bedriftens lover og forskrifter.

 

IK-matpermen finnes også i engelsk utgave.

Helsedesign AS • Postboks 202 Lilleaker • 0216 Oslo • telefon: 22 50 60 80 • e-post: