ENKLE LØSNINGER
SATT I SYSTEM
login

HMS-system for små og mellomstore bedrifter

HMS-system for små og mellomstore bedrifter

Alle bedrifter skal ha et internkontroll HMS-system med dokumentasjon, som forklarer hvordan bedriften forebygger farer og fremmer helse.

Del produktet på
    Antall: Vår pris:  

HMS-system for små og mellomstore bedrifter

SKU: SKU_1315
Over 5 på lager
2.500,-
Kjøp
Produktinformasjon Tips en venn
 

HMS-system for små og mellomstore bedrifter, med rutiner og dokumentasjon

Alle bedrifter skal ha et internkontroll HMS-system med dokumentasjon, som forklarer hvordan bedriften forebygger farer og fremmer helse.

HMS-permen er en mal som er utarbeidet på bakgrunn av krav i lover og forskrifter og som lett kan tilpasses din bedrift. Ta kontakt om det er behov for hjelp med veiledning og tilrettelegging i din bedrift. Verktøyet hjelper daglig leder i å oppfylle pålagte krav. Les mer.

 

Innhold i permen:

Organisasjonskart, bedriftens målsetning, mal på handlingsplan, rutine for dokumentstyring, rutine for bruk av bedriftshelsetjenesten, rutine for avviksbehandling og korrigerende tiltak, rutine for elektrisk installasjon og tilsyn, rutine for brannvern, branninstruks, rutine for oppfølging av sykefravær, rutine for opplæring, rutine for internrevisjon, rutine for kjemikaliehåndtering, rutine for arbeidsplan, arbeidstid og overtid, rutine for avfallshåndtering, beredskapsplan ved vold, trusler og ulykker, rutine for skadedyrbekjempelse, trygg arbeidsplass, mal for risikovurdering, mal for referat fra personalmøte, rutine for verneombud, sjekkliste ved vernerunde, registrering av avvik, melding om fravær – egenerklæring, skjema for brann og elektrisk tilsyn, renholdsplan, skjema for registrering av opplæring,  vedlikeholdsplan, bedriftens lover og forskrifter, viktige telefonnummer.

Helsedesign AS • Postboks 202 Lilleaker • 0216 Oslo • telefon: 22 50 60 80 • e-post: