HELSEFREMMENDE TILTAK SKAPER VEKST
login

Helsedesign er en moderne bedriftshelsetjeneste som er
tilpasset din bedrifts 
behov og utfordringer.


Helsedesigns faglige team består av: 
- lege
- psykolog
- sykepleier
- fysioterapeut
- yrkeshygeniker
- sosionom
- HMS-rådgiver

Kundene skal være sikre på at de får en faglig kvalifisert bedriftshelsetjeneste tilpasset bedriftens behov. 

Hva er det som gjør Helsedesign til en god samarbeidspartner: 
- Kunnskap om pålagte krav og regler
- Rådgivning til ansatte, verneombud og ledere
- Fokus er på det forebyggede og helsefremmende arbeidet
- God strategisk rådgiver og partner i HMS-spørsmål

Sammen skaper vi sunne og trygge arbeidsplasser.

 

Tjenesten er tilpasset kundens ønsker og behov.
Helsedesign legger vekt på service og fleksibilitet.