INTERNKONTROLLEN
SIKRER TRyGG MAT
login

GRUNNPAKKEN IK-MAT

Består av tilsynsavtale med ett årlig besøk.

Innhold:

  • Kartlegging av bedriftens vareflyt med gjennomgang av fareanalyse
  • Gjennomgang av pålagt dokumentasjon
  • Fysisk befaring i næringsmiddellokalet og tilhørende lagerrom
  • Handlingsplan for internkontroll-året
  • Veiledning i lover og forskrifter

 

 

VI TILBYR OGSÅ

Ekstratjenester:

  • Konsulentbistand ved pålegg fra myndigheter
  • Konsulentbistand ved utarbeiding av rutiner av internkontroll-mat
  • Kurs i internkontroll-mat og hygiene

 

Helsedesign hjelper bedrifter i å tilrettelegge rutiner og dokumentasjon i forhold til lovbestemte krav, knyttet til internkontroll-mat

Våre konsulenter har lang erfaring med internkontroll i bl.a. storkjøkken, catering, butikk, hotell- og restaurantbransjen.

Hva er internkontroll-mat (IK-mat):    
Alle bedrifter som håndterer næringsmidler er pålagt å et IK-matsystem. Dokumentasjonen skal være tilpasset bedriftens aktiviteter, risikoforhold og størrelse.

Internkontrollen skal sikre at det serveres trygg mat.

Helsedesign kan bistå din bedrift med:
- Tilpasset internkontrollsystem for bedriften
- Oppfølging 
- Veiledning av ledere og kjøkkenpersonale
- Bistand ved krav og pålegg fra Mattilsynet
- Opplæring 

Enkel systematisering:
Helsedesign tilrettelegger enkle løsninger satt i system for din bedrift. IK-matsystemet bygger på det nye hygieneregelverket og EUs krav. Les mer