VEILEDNING I LOVER OG FORSKRIFTER
login

Alle bedrifter som serverer og frambyr alkohol skal utføre og 
utarbeide sitt eget internkontroll-system. 


I alkoholforskriften står det hva et internkontroll-system skal inneholde. Les mer

Vi kan tilby følgende bistand ved etablering og oppfølging av IK-alkohol:

Startpakke: 
- Kartlegging og risikovurdering
- Tilrettelegging av dokumentasjon
- Veiledning i lover og forskrifter

Årlig internrevisjon av IK-alkohol

- Internrevisjon og rapport.

Bistand ved endringer og krav fra myndigheter

Veiledning i organisering og utvikling av gode rutiner.