VEILEDNING I ORGANISERING OG UTVIKLING AV GODE RUTINER
login

GRUNNPAKKEN BHT/HMS

Ett årlig møte som består av:

 • Kartlegging og risikovurdering av bedriften
 • Veiledning av leder og verneombud i lover og forskrifter
 • Hjelp med tilrettelegging av HMS-sytemet
 • Bistand ved utarbeidelse av handlingsplan
 • Support på e-post og telefon for ledere, tillitsvalgte og ansatte

VI TILBYR OGSÅ

Ekstratjenester:

 • Helsekontroll
 • Psykososial kartlegging
 • Dialogmøter, oppfølging og samtaler med sykmeldte
 • Arbeidsmiljøsamtaler
 • Kartlegging av helsefremmende faktorer
 • Individuell ergonomisk tilrettelegging
 • Tilrettelagt trening på arbeidsplassen
 • Risikovurdering av kjemikalier
 • Lys, støy og luftmåling
 • El- og brannvern
 • Krise- og konflikthåndtering
 • Bistand ved rusproblemer
 • Veiledning til ledere

Gode og sikre arbeidsvaner, klare ansvarsområder, godt samarbeid, ryddige lokaler og bedre resultater - det er dette et systematisk HMS-arbeid handler om.

Noen bransjer har et risikofylt arbeidsmiljø med større risiko for skader, sykdommer og psykiske belastninger. Disse bransjene er pålagt å knytte seg til en godkjent bedriftshelsetjeneste. Her ser du hvilke bransjer.

Bedriftshelsetjenesten skal bistå arbeidsgiver med: 
- Kartlegging av arbeidsmiljøet, undersøkelser og vurdering av risiko
- Tiltak som kan forebygge helseskader
- Opplæring Les mer
- Bistand ved henvendelser fra arbeidstaker, verneombud og arbeidsmiljøutvalg Les mer
Arbeidsmiljølovens krav:
Vår Grunnpakke for bedriftshelsetjeneste bygger på norske lover og forskrifter

Et samarbeid med oss vil gi din bedrift: 
- God oversikt over lovpålagt HMS-arbeid
- Oppdaterte rutiner og dokumentasjon
- Trygge ledere som følger krav i lover og forskrifter
- Medarbeidere med bedre helse og økt trivsel

Helsedesign bidrar til å skape helsefremmende arbeidsplasser, godt arbeidsmiljø og effektivitet blant ledere og ansatte